BPHA

Antroposofische Psychosociale hulpverlening

Antroposofische Psychosociale hulpverlening helpt bij je persoonlijke vragen en problemen. In therapie en begeleiding kijken we naar het geheel van jouw persoon, je situatie en levensverhaal.

Jouw hulpvraag begeleiden is voor ons meer dan een probleem oplossen: voorop staat om je te helpen weer kansen te gaan zien waarmee jij zelf verder te kunt. In een prettige vertrouwde samenwerking, vind je zowel inzicht, je eigen koers als een bij jou passend antwoord.

De BPHA gaat in 2023 fuseren met de NVAP

De BPHA gaat in 2023 fuseren met de NVAP (De Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie)

De nieuwe naam van onze vereniging zal zijn de NVAGP;
Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie.

Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverlening Antroposofie

Secretariaat:

Erik Beemster
Mobiel: 06 50412643

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen