BPHA/NVAGP 

Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie  (ingaande 01-06-2023)

Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie helpt bij je persoonlijke vragen en problemen. In therapie en begeleiding kijken we naar het geheel van jouw persoon, je situatie en levensverhaal.

Jouw hulpvraag begeleiden is voor ons meer dan een probleem oplossen: voorop staat om je te helpen zelf weer kansen te gaan zien waarmee je verder te kunt. In een prettige vertrouwde samenwerking, vind je zowel inzicht, je eigen koers als een bij jou passend antwoord.

BPHA wordt per 1 juni 2023 de NVAGP

BPHA fuseert ingaande 1 juni 2023 met de NVAP (De Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie) en wordt NVAGP.

NVAGP staat voor:
Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie.

BPHA/NVAGP - (per 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Erik Beemster
Mobiel: 06 50412643

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen