Scholing

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg  AAG – ( www.academieag.nl ) verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau.

 

Voor de beroepsgroep van de op antroposofie georiënteerde psychosociale hulpverleners is in samenwerking met de Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners Antroposofie ( BPHA) de interdisciplinaire basismodule ontwikkeld.

 

Interdisciplinaire basismodule

 

Scholing voor maatschappelijk werkers, psychosociale en sociaalpedagogische hulpverleners

Het blikveld van de psychosociale hulpverlening wordt verruimd door de antroposofische menskunde die in deze basismodule wordt aangeboden. Aandacht voor de individuele levensloop en zingevingsvragen zijn daarbij belangrijk.

Het doel van de psychosociale hulpverlening is mensen te begeleiden in het weer willen aangaan van hun leefsituatie inclusief de problemen.
In de antroposofische gezondheidszorg wordt ervan uitgegaan dat er in veel gevallen een relatie is tussen psychische en lichamelijke klachten.
In de therapeutica is er een directe werkrelatie tussen psychosociaal hulpverlener en (huis)arts waarin gezocht wordt naar waar de balans verstoord is geraakt.

In deze interdisciplinaire basismodule is het  leerzaam om direct gezamenlijk in de casuïstiek besprekingen de relatie tussen lichaam en psyché te leggen mede vanuit antroposofische gezichtspunten.

Ook voor de beroepsgroep sociaalpedagogische hulpverlening is de interdisciplinaire basismodule een goede basis om antroposofische inhouden te integreren in het dagelijks werk.

 

Zie voor verdere gegevens en opgave de site van AAG:   www.academieag.nl

De volgende interdisciplinaire basismodule begint in september 2017. Aansluitend bij uw vakkennis en ervaring biedt deze basismodule u de gelegenheid zich verder te professionaliseren vanuit een antroposofisch perspectief.

 

Basismodule data 2017-2018:

  • 7 en 7 september 2017
  • 5 en 6 oktober
  • 9 en 10 november
  • 7 en 8 december
  • 11 en 12 januari 2018
  • 1 en 2 februari 2018
  • 1 en 2 maart 2018
  • 5 en 6 april 2018
  • 3 en 4 mei 2018
  • 7 en 8 juni 2018

 

Plaats:

Kraaybeekerhof Driebergen

Kosten:

€ 2.990,– inclusief koffie, thee en lunch

 

Moduleleiding:

Hannie Bakker ( fysiotherapeut, biografisch coach) en Guus van der Bie ( arts)

 

Voor wie:

HBO en academisch opgeleide beroepsbeoefenaren werkzaam in het veld van gezondheidszorg en welzijn o.a. artsen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, orthopedagogen, psychologen, psychosociaal hulpverleners, verloskundigen en verpleegkundigen.

Deze basismodule maakt deel uit van de opleidingen van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA), de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Psychotherapie (NVAP), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF) en Stichting Plegan opleidingen voor verpleegkundigen op niveau 5.

 

Wat kunt u verwachten?

Het volgen van de basismodule biedt U een aantal ontwikkelingsmogelijkheden.  Uw waarneming wordt verder geschoold en uw mogelijkheden tot hulpverlening uitgebreid. Het biedt u een stevig fundament voor uw mogelijke route tot gecertificeerd antroposofisch hulpverlener.  Het interdisciplinaire karakter van de module verdiept uw menskundig inzicht en versterkt de competenties tot samenwerking. De colleges worden gegeven door bevlogen docenten met een ruime ervaring in de gezondheidszorg.

 

Welke didactische vormen worden gehanteerd?

Didactische vormen die ingezet worden zijn: waarnemingsoefeningen, interactieve colleges, kunstzinnige activiteiten, biografisch werk, casuïstiek-besprekingen, zelfstudie, werkgroepen en intervisie. Deze verschillende werkvormen maken de cursus interessant en levendig. Uw eigen ervaringen vormen de basis voor het leren en ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden.

 

Welke voordelen levert de basismodule op voor u?

Ten eerste wordt uw handelingsvaardigheid verbreed omdat u antroposofische concepten leert doorleven en doorzien. Antroposofische verklaringsmodellen en behandelingsstrategieën kunnen uw visie op patiënten/cliënten verbreden en creatieve en geïndividualiseerde oplossingen bieden.

Daardoor kunt u zowel uw eigen ervaringen in een antroposofische context plaatsen als uw kwaliteiten als hulpverlener vergroten. Het gaat tenslotte om de patiënt/cliënt.

Een tweede aspect is het ontwikkelen van geschoolde zelfreflectie. Vragen als – hoe sta ik in mijn beroep; wat wil ik met mijn talenten; wat verwacht ik voor en van mijzelf? – komen interactief aan de orde. Er wordt ruimte gemaakt voor het vinden van eigen motieven en intenties.

 

Na afronding van de basismodule zult u in staat zijn de bijdrage van de antroposofie aan de zorg op meerdere gebieden te herkennen en te doorzien. Uw visie op de gezonde en de zieke mens, en de zorg die geboden kan worden krijgt daardoor meer diepgang. Het bevorderen van de gezondheid en het rekening houden met ontwikkelingsaspecten zijn daarbij van belang. De basismodule biedt u een portaal naar uw professionele specialisatie als antroposofisch zorgverlener.

 

Voor vragen en aanmelding, zie de site van AAG:   www.academieag.nl

 

 

BPHA – Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverlening Antroposofie – bpha.nl