Scholing

 

Beroepsspecifieke psychosociale vervolgopleiding – verzorgd door BPHA

De BPHA heeft gedurende de jaren 2017 tot en met 2019 een beroepsopleiding ontwikkeld, die door de studenten met veel enthousiasme is gevolgd.

Beroepsopleiding
In deze Beroepsopleiding van de BPHA staat het verdiepen van je eigen professionaliteit als psychosociaal hulpverlener/therapeut en psycholoog centraal. Vanuit antroposofische theoretische kaders oefenen studenten en begeleiders en wisselen hierover uit, aansluitend op de eigen praktijk.  Door samen te oefenen ontdek en ervaar je hoe lichaam, ziel en geest verbonden zijn. Dit helpt je in het herkennen en leren omgaan met de krachten en tegenkrachten die werkzaam zijn in jezelf, in je eigen levensloop en in het leven van de mensen met wie je werkt in je praktijk. Je kunt gaan ervaren hoe deze krachten bijdragen aan autonomie, het herkennen van eigen koers en zingeving en gezonde verbondenheid met de ander.

Eigentijds, gezond en zinvol
Werken met het antroposofische mens- en wereldbeeld werpt licht op veel eigentijdse problematiek. Hieruit vormt zich een breder perspectief op hulpverlening en therapie.  Er wordt intensief en speels geleerd en geoefend. Hierdoor leer je je nieuw ontwikkelde vermogens in de praktijk van je eigen werk toe te passen.
Ingrediënten van de opleiding zijn patiënt- en casusbesprekingen, ontwikkelen van intuïtieve waarneming, werken in kleine mentorgroepen, en werken aan portfolio.

De opleiding kan worden gezien als een specifiek op het eigen beroep gerichte vervolgopleiding na de Interdisciplinaire Basismodule, zoals die gegeven wordt vanuit de AAG (Academie Antroposofische Gezondheidszorg). De opleiding kan echter ook los hiervan worden gevolgd als de kandidaat voldoet aan de opleidingscriteria van de BPHA en over voldoende basiskennis van de antroposofie beschikt.

Voor wie?
HBO en academisch opgeleide beroepsbeoefenaren werkzaam in het veld van gezondheidszorg en welzijn o.a. psychosociaal hulpverleners/therapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en orthopedagogen.

Duur van de opleiding: 15 dagen van 11.00 tot 16.30uur.
Plaats: Driebergen
Er is momenteel geen startmoment van de opleiding.

**********************************************************************************

Voor de beroepsgroep van de op antroposofie georiënteerde psychosociale hulpverleners is in samenwerking met de Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners Antroposofie ( BPHA) de interdisciplinaire basismodule ontwikkeld.

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG– ( www.academieag.nl ) verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau.

 

Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg  AAG 

De volgende interdisciplinaire basismodule begint in september 2020. Aanmelden via deze link.Deze basismodule is een krachtige kennismaking met de antroposofische visie op gezondheidszorg. Het doel van deze 20-daagse cursus is om je visie op gezondheid en ziekte te verbreden met antroposofische diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit geeft je direct een rijk palet om in je werk tot creatieve en geïndividualiseerde oplossingen te komen. Deze scholing wil bijdragen aan een aandachtige menswaardige zorg gericht op heel de mens.Wat kun je verwachten?

De basismodule bied je een aantal ontwikkelingsmogelijkheden. Je waarneming wordt verder geschoold en je mogelijkheden tot hulpverlening uitgebreid. Het interdisciplinaire karakter van de module verdiept je menskundig inzicht en versterkt de competenties tot samenwerking.

Een ander aspect is het ontwikkelen van geschoolde zelfreflectie. Vragen als – hoe sta ik in mijn beroep; wat wil ik met mijn talenten; wat verwacht ik voor en van mijzelf? – komen interactief aan de orde. Er wordt ruimte gemaakt voor het vinden van eigen motieven en intenties.

Na de basismodule is je visie op gezondheid en ziekte  verbreed. Bij het bevorderen van gezondheid heb je nu handvatten om rekening te houden met ontwikkelingsaspecten van jezelf en je cliënten. Dat geeft je werk meer zingeving en diepgang.

Welke didactische vormen worden gehanteerd?

Didactische vormen die ingezet worden zijn: waarnemingsoefeningen, interactieve colleges menskunde, kunstzinnige activiteiten, biografisch werk, casuïstiekbesprekingen, zelfstudie, werkgroepen en intervisie. Deze verschillende werkvormen maken de cursus interessant en levendig. Je eigen ervaringen vormen de basis voor het leren en ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden. De colleges worden gegeven door bevlogen docenten met een ruime ervaring in de gezondheidszorg

Modulecoördinatie
Hannie Bakker (fysiotherapeut, biografisch coach), Guus van der Bie (arts). en Thomas Kelling (huisarts)

Praktische informatie

Data & lestijden: Basismodule I:

  • zie hiervoor de site van Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg AAG

Lestijden: van 9.00 tot 17.30 uur

Bij meer dan 25 aanmeldingen start er een tweede basismodule in september 2020  met andere data. Zie hiervoor onderstaande link.

Voor vragen en aanmelding, zie de site van AAG:   www.academieag.nl

 

 

BPHA – Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverlening Antroposofie – bpha.nl